Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

Zasady uczestnictwa w zawodach halowej piłki nożnej


Uczestnicy:

-    zawodnicy urodzeni w 1995r. i starsi.
Miejsce zawodów:
-    hala MOSiR-u przy ul. Oławskiej w Brzegu
Ubezpieczenie i wpisowe:
-    ubezpieczenie NW uczestników we własnym zakresie
-    ubezpieczenie OC i opieka medyczna - organizator zawodów
-    organizator pokrywa połowę kosztów zawodów, pozostałą część  pokrywają drużyny biorące w niej udział – 550zł od drużyny
-    obowiązują aktualne badania lekarskie umożliwiające udział  w amatorskich zawodach sportowych
Czas i terminy zawodów:
-    mecze rozgrywane będą co pół godziny
-    pierwszy termin rozgrywek (niedziela) 1 grudnia 2013r. godz. 9.00,  pozostałe terminy organizatorzy podadzą w najbliższym terminie
-    w sytuacjach szczególnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany  terminu rozegrania zawodów
Czas meczu:
-    2 połowy po 10 min.
Kary indywidualne dla zawodników:
-    2 minuty
-    zawodnik ukarany po raz drugi w meczu karą 2 minut otrzymuje czerwoną  kartkę (pauza w jednym meczu) 
-    bezpośrednio otrzymana czerwona kartka (bardzo nie  sportowe zachowanie) - zawodnik pauzuje jeden termin i musi opuścić boisko, a pełna kara obowiązuje  od następnego meczu
- w razie zachowania zawodnika nie przewidzianego w regulaminie karę podejmuje kapituła turnieju
Nagrody:
-    za miejsca I-III w gr. finałowej i I miejsce w gr. drugiej turnieju puchary
-    dla wszystkich uczestników dyplomy
-    nagrody indywidualne
Sprawy porządkowe:
-    kapitanowie są odpowiedzialni za swoje zespoły i porządek w szatniach
-    prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom
-    za szkody wynikłe z użytkowania szatni oraz pomieszczeń sanitarnych odpowiadają drużyny i ich kierownicy
-    za przedmioty pozostawione w szatni organizatorzy nie biorą odpowiedzialności (klucze od szatni pobierają kapitanowie drużyn)
-    zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości  postanowień powyższego regulaminu
-    zakazuje się na terenie obiektu palenia papierosów i spożywania alkoholu !!!


Sprawy organizacyjne

Mecze w Brzeskiej Lidze Futsala rozgrywane będą w dwóch grupach nazwanych I- Liga i II-Liga.
W I lidze zagra 8 zespołów, które w sezonie 2012-2013 zajęły 6 pierwszych miejsc i 2 zespoły awansujące z miejsc 1-2 II ligi.
W II lidze zagrają pozostałe zespoły, grające w sezonie 2012-2013 i 2 zespoły, które spadły z I ligi oraz nowo zgłoszone.
Zespół zgłoszony do I-Ligi z nazwą z poprzedniego sezonu musi zachować, co najmniej 50% składu drużyny.
W przypadku podziału zespołu z poprzedniego sezonu o prawie startu w I lidze zadecyduje większa liczba zawodników ze składu drużyny bez względu na zachowaną lub zmienioną nazwę z poprzedniego sezonu.
Jeżeli podział zawodników w zespole ubiegającego się o startowanie w I lidze będzie równy, o przyznaniu prawa startu decydować będą czynniki rozstrzygane przez organizatorów w kolejności:
1) decyzja sponsora (jeżeli jest) dającego nazwę,
2) decyzja kierownika lub kapitana drużyny z poprzedniego sezonu,
3) losowanie.
W przypadku braku zgody na losowanie ze strony zawodników podzielonej równo drużyny organizatorzy mogą wytypować kolejny zespół z miejsca po pierwszej dziesiątce.
Pozostali zawodnicy z podzielonego zespołu mogą zagrać w innych zespołach I lub II ligi albo zgłosić się do rozgrywek II ligi. 
Mecze rozgrywane będą w I lidze w systemie każdy z każdym, mecz-rewanż, a w II lidze mecz-rewanż-mecz.
Na zakończenie sezonu mistrz i wice-mistrz II-Ligi bezpośrednio awansuje do I-Ligi (system jednej grupy II ligi). 
W przypadku rozgrywania II ligi w dwóch grupach awansują tylko mistrzowie.
Zespoły z 7 i 8 miejsca z I-ligi przechodzi na następny sezon do II-Ligi.
Ze względów organizacyjnych ilość przyjętych nowych zespołów do II ligi może być ograniczona.
 

 

Przepisy gry w piłkę nożną pięcioosobową
XIII Edycji Brzeskiej Ligi Futsalu.


Artykuł I – Boisko
-    o wymiarach boiska do piłki ręcznej w hali MOSiR przy ul. Oławskiej

Artykuł II – Liczba graczy
- mecze rozgrywane będą przez dwie drużyny 5-cio osobowe, z których jeden z zawodników jest bramkarzem
- maksymalna liczba rezerwowych w drużynie wynosi 10 zawodników
- przed rozgrywkami drużyna może zgłosić skład do 15-stu osób w zespole
- nie można przeprowadzić transferów zawodników z innych drużyn po rozpoczęciu rozgrywek
- zmiany dokonywane są w „locie” w czasie trwania gry bez ograniczeń (pamiętając o zachowaniu ilości 5-cio osobowego składu  drużyny na boisku) z wyjątkiem zmiany bramkarza, który może być zastąpiony tylko wtedy gdy piłka jest poza grą i wyłącznie za zgodą sędziego w czasie przerwy w grze
- jeżeli na polu gry (w jednej druzynie) znajduje się więcej niż 5-ciu zawodników sędzia przerywa i napoina żółtą kartką (kara 2 min.) zawodnika wchodzącego z danej drużyny, po czym wznawia grę rzutem wolnym pośrednim dla druzyny przeciwnej
- w sytuacji gdy z powodu wykluczeń w jednym z zespołów zostanie mniej niż trzech zawodników nastąpi koniec zawodów

Artykuł III – Stroje zawodników
-    każda drużyna winna mieć koszulki o jednolitych kolorach z widocznymi numerami na plecach (I-sza liga obowiązkowo)
-    każdy zawodnik powinien mieć ochraniacze (gra bez ochraniaczy wyłącznie na odpowiedzialność zawodnika)

Artykuł IV, V, VI – Sędziowie
-    mecze prowadzone będą przez trzech sędziów KS Brzeg:
1-    dwóch sędziów głównych prowadzących zawody
2-    jeden sędzia techniczny (czasowy)

Ad 1.Sędzia główny respektuje zasady gry, korzystając z uprawnień nadanych mu przez przepisy zezwalające na przerwanie, zakończenie, wstrzymanie gry jeżeli w jego opinii ma miejsce groźna kontuzja,  brutalny faul lub wybitnie nie sportowe zachowanie. Wszystkie decyzje co do czasu kar podejmuje sędzia główny.       
  
Ad 2. Sędzia techniczny zajmuje miejsce przy stoliku sędziowskim i odpowiedzialny jest za pomiar czasu, protokołowanie przebiegu meczu (strzelone bramki, kary i wykluczenia) oraz za wstrzymywanie i wznawianie czasu gry i sygnalizowanie końca każdej z połów.

Artykuł VII – Czas gry
-    czas gry składa się z dwóch równych części po 10 minut
-    podczas zawodów czas NIE BĘDZIE zatrzymywany za wyjątkiem rzutu karnego podyktowanego w 10-tej minucie 2-giej połowy meczu, lub innej nieprzewidzianej sytuacji wedle decyzji sędziego głównego (Art.7 Ad.1).
-    w ostatnich 5-ciu minutach gry, każda z drużyn ma prawo do jednej jednominutowej przerwy o ile taka zostanie zgłoszona sędziemu głównemu do końca przerwy danego meczu
-    czas przerwy między połowami wynosi 2 minuty
-    jeżeli jedna z drużyn nie wstawi się na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia meczu sędzia główny kończy zawody walkowerem
-    jeżeli o godz. rozpoczęcia meczu, jedna z drużyn jest w składzie niekompletnym (nie mniej niż trzech zawodników) sędzia główny rozpoczyna zawody a kompletowanie drużyny może nastąpić w trakcie meczu
-    zawodnik może wejść na plac gry tylko w przerwie w grze
-    drużyny powinny stawić się na mecz 30 min. przed jego rozpoczęciem ! 

Artykuł VIII – Piłka w grze i poza grą
-    linie, które są granicami stref boiska należą do tych stref
-    linie boczne i bramkowe należą do pola gry
-    jeżeli piłka uderzy w sufit nad polem gry, gra zostaje wznowiona z miejsca dotknięcia sufitu rzutem pośrednim dla drużyny przeciwnej a jeżeli piłka uderzy nad polem karnym to rzut wolny pośredni wykonywany będzie z za pola karnego (7m).           

Artykuł IX – Zdobycie bramki
-    bramka jest zdobyta, gdy piłka przekroczy linię bramkową całym swoim obwodem

Artykuł X – Gra niedozwolona i nie sportowe zachowanie
          Respektowanie przepisów w/w artykułu odbywa się na zasadach przepisów gry piłki nożnej 11-sto osobowej. Za wybitnie nie sportowe zachowanie uważa się gdy zawodnik:
-    zachowa się w sposób gwałtowny (2 terminy pauzy) !
-    użyje ordynarnych i obelżywych słów do przeciwnika, współpartnera, sędziego lub kibiców (2 terminy pauzy)
-    po raz drugi otrzyma karę 2 min w tym samym meczu otrzymuje czerwoną kartkę (2 termin pauzy)
-    każdy czyn naruszający nietykalność cielesną drugiej osoby karany będzie – DYSKWALIFIKACJĄ !
-    zaatakuje przeciwnika od tyłu w nogi (2 terminy pauzy)
-    pozbawi przeciwnika możliwości zdobycia bramki (czerwona kartka i  1 termin pauzy)
 
OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WŚLIZGÓW !!!

Zawodnik wykluczony nie może przebywać na ławce rezerwowych lub na    parkiecie w obrębie boiska, i w czasie 1 minuty musi opuścić plac gry. Jeżeli nie opuści placu gry zawody nie będą kontynuowane a drużynie przeciwnej przyzna się punkty walkowerem.

Artykuł XI – Rzut wolny
- rzuty wolne dzielimy na dwa rodzaje: bezpośrednie i pośrednie
- egzekwowane będą przez sędziego wg przepisów gry w piłkę nożną  11-sto osobową
- zawodnicy drużyny przeciwnej muszą odsunąć się na odległość 5m od piłki   

Artykuł XII – Faule akumulowane
-    faule akumulowane wiążą się ze wszystkimi przewinieniami wymienionymi w art. XII
-    pierwsze 5 fauli akumulowanych przez każdą z drużyn jest rejestrowanych na tablicy meczowej
-    przy pierwszych 5-ciu przewinieniach dokonanych przez daną drużynę, drużyna ma prawo ustawić mur przy wykonywaniu rzutu wolnego przez drużynę przeciwną
-    począwszy od 6-go przewinienia drużyna, która je popełniła nie ma prawa ustawić muru przy rzutach wolnych a drużyna poszkodowana wykonuje rzut wolny z 12 metrów od bramki (biała linia).
-    zawodnik wykonujący rzut wolny musi strzelać z zamiarem zdobycia bramki nie podając piłki do współpartnera
-    po wykonaniu rzutu wolnego nikt z grających nie może dotknąć piłki dopóki nie została dotknięta przez bramkarza lub opuści boisko
-    przy wykonywanym rzucie jeden zawodnik broniący może i musi stać co najmniej 5 metrów od piłki ale nie zasłaniając bramki
-    przewinienia z I połowy przechodzą na połowę II i liczone są dalej

Artykuł XIII – Rzut karny
-    rzut karny wykonywany jest z punktu karnego (7 m) a wszyscy zawodnicy muszą znajdować się na boisku, ale poza polem karnym w odległości co najmniej 5 metrów od punktu karnego
-    bramkarz broniący rzut karny musi stać na linii bramkowej między słupkami nie mogąc poruszać się do przodu tylko po linii bramkowej
-    dalsze sankcje dotyczące rzutu karnego jak w przepisach gry w piłkę nożną

Artykuł XIV – Rzut z autu
-    boisko ograniczone jest liniami bocznymi (pod trybuną też)
-    rzut z autu odbywa się przez wprowadzanie piłki do gry nogą
-    bramka nie może zostać bezpośrednio zdobyta rzutem z autu
-    zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się 3m od piłki

Artykuł XV - Rzut od bramki
-    bramkarz wprowadza piłkę do gry, wyrzucając ją ręką
-    bez względu na to, czy piłka wyszła poza linię bramkową czy została wyłapana przez bramkarza z akcji bramkarz może wznowić grę wyrzutem poza swoją połowę boiska

Artykuł XVI - Rzut z rogu
-    przepisy dotyczące w/w artykułu jak w piłce nożnej 11-sto osobowej
-    podczas wykonywania rzutu z rogu zawodnik drużyny broniącej musi stać na linii własnego pola karnego

Mecze których wynik musi być rozstrzygnięty zakończone będą rzutami karnymi w sposób:
-    sędzia główny wybiera bramkę, losuje monetą zespół, który rozpocznie wykonywanie rzutów karnych
-    rzuty karne wykonuje 5-ciu zawodników
-    jeżeli nie ma rozstrzygnięcia karne wykonuje następnych 5-ciu zawodników do pierwszego nie strzelonego ( przy strzelonym przez drużynę przeciwną )
-    jeżeli nie ma rozstrzygnięcia po wykonaniu rzutów przez wszystkich zawodników, mogą je wykonywać zawodnicy którzy rozpoczynali serię.     

UWAGA! Obowiązuje obuwie halowe z białą podeszwą!!!

Organizatorzy Brzeskiej Ligi Futsala:                                                 
Mariusz Soliński – MOSiR Brzeg – tel. 607 081 669 lub 404 61 09 od 8.00 do 14.00
Jacek Krzciuk – sędzia – 600 948 813  od 20.00 do 21.30

Reklama: